Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Aktualności i informacje

 • KOMUNIKAT

  KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż od dnia 06.07.2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowej w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub...

 • KOMUNIKAT

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż od dnia 6 lipca 2020r uruchamia ciągły nabór wniosków o udzielenie dofinansowania: 1. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy-MŚP, przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z...

 • KOMUNIKAT

  Tarcza antykryzysowa 4.0 od dnia 24.06.2020r. wprowadza m.in. zmiany: - w części odnoszącej się do art. 15zzb dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (…): • okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie...

 • KOMUNIKAT

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż wnioseki o dofinansowanie wszystkich form realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" przedsiębiorca, wnioskodawca „składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego...

 • KOMUNIKAT

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż od dnia  22 czerwca 2020r. do 05 lipca 2020r .   uruchamia nabór wnisków o udzielenie dofinansowania: 1 . części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności i informacje

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Łączna 28

tel./fax (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl lub sekretariat@pup.zywiec.pl
 
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu: 7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów: 7.30 – 13.30
 
W ramach struktury Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu funkcjonuje 6 Lokalnych Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych. 
W punktach tych obsługiwane są: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz osoby poszukujące pracy w zakresie czynności ewidencyjno - rejestracyjnych i pośrednictwa pracy. Szczegółowe informacje  - TUTAJ

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę