Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu uruchamia nabór kandydatów na szkolenia grupowe realizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym...

KOMUNIKAT O NABORZE WNIOSKÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH.     Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż w sposób nieprzerwany przyjmuje wnioski:  o zawarcie...

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację projektu własnego pn.„Energia" w ramach Poddziałania 7.4.3 „Outplacement – projekt pozakonkursowy „ RPO WSL.   ...

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę