Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację projektu własnego pn.„Energia" w ramach Poddziałania 7.4.3 „Outplacement – projekt pozakonkursowy „ RPO WSL.   ...

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" jest ogólnopolskim, rządowym programem pożyczkowym realizowanym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki...

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, iż od dnia 23.08.2021r wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych finansowanych ze środków: -  Funduszu...

Załączniki Plakat projektu pn.Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV) na lata 2021-2022.pdf (pdf, 196 KB)

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę