Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę