Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Inżynier transportu drogowego
Kod: 214917
Liczba odwiedzin: 7686
Synteza: Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie transportu drogowego oraz eksploatacji dróg; planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego i przepisów wewnętrznych zarządców dróg.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie prac badawczych i projektowych w zakresie organizacji, techniki, technologii i eksploatacji środków i infrastruktury transportu drogowego;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej i naukowej oraz sprawozdań
  z badań i ich udostępniane w środowiskom naukowym;
 • planowanie, organizowanie i pełnienie nadzoru nad przewozami pasażerskimi i towarowymi w aglomeracjach, w obrębie określonej sieci dróg, a także w zakresie przewozów międzynarodowych;
 • analizowanie przepływu potoku środków transportu, towarów
  i pasażerów;
 • rozpoznawanie stanu i przepustowości istniejących dróg i szlaków;
 • planowanie układów komunikacyjnych międzyregionalnych i miejskich;
 • wydawanie orzeczeń dotyczących konieczności modernizacji, remontu lub przebudowy dróg;
 • uczestniczenie w opracowywaniu nowych urządzeń sterujących
  i mierzących natężenie ruchu;
 • zarządzanie jednostkami różnego szczebla zajmującymi się eksploatacją dróg;
 • kontrolowanie wykonywania czynności na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją i utrzymaniem dróg lądowych zgodnie
  z zasadami i warunkami bezpiecznego prowadzenia ruchu i utrzymania infrastruktury drogowej;
 • szkolenie lub egzaminowanie pracowników w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz prowadzeniem pojazdów drogowych;
 • organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również zapewnianie korelacji w zakresie jednego środka transportu;
 • planowanie, organizowanie i pełnienie nadzoru nad transportem drogowym w zakładach przemysłowych i firmach spedycyjno-logistycznych;
 • kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji
  w układach transportowo-magazynowych, zakładowych
  i międzyzakładowych systemach logistycznych;
 • przestrzeganie zasad bhp oraz przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie zespołem pracowników;
 • wykonywanie prac na stanowiskach specjalisty związanych
  z eksploatacją i zarządzaniem transportem drogowym w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie transportu drogowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę